Φωτογραφίες από τη συντήρηση των τοιχογραφιών της μονής, προ και μετά της συντηρήσεως