Τοποθεσία - Πρόσβαση
Ιστορικά Στοιχεία
Εικόνες - Τοιχογραφίες
Εξωκλήσια - Μετόχι
Η Μονή και ο Κόσμος


Το καθολικό       Έργα ανακαίνισης

   
Η είσοδος της μονής βρίσκεται κάτω από το ηγουμενείο. Μπαίνοντας, αριστερά και δεξιά στους τοίχους υπάρχουν πέτρινα πεζούλια, καλυμμένα με ξύλο για να ξεκουραστεί ο πεζός περιπατητής που φτάνει μέχρις εκεί. Τριγύρω αντικείμενα και φωτογραφίες μιας άλλης εποχής και η είσοδος του μικρού
μουσείου που περιλαμβάνει κομμάτια λεσβιακών πετρωμάτων, αρχιτεκτονικά μέλη παλιότερων κτισμάτων, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, άμφια και άλλα σχετικά με τη λατρευτική ζωή αντικείμενα, και ενθυμήματα

της επίσκεψης για τους προσκυνητές.
Συνέχεια με τη μικρή πλακοστρωμένη αυλή στα δεξιά της οποίας στέκεται υπερυψωμένο το καθολικό, ο ναός της Κοίμησης της Παναγίας με τις τοιχογραφίες. Κάτω απ’ το ναό αναβλύζει το αγίασμα.Αριστερά βρίσκονται κελιά και στο βάθος το –αναξιοποίητο προς το παρόν- κτήριο του Γηροκομείου και βοηθητικοί χώροι.