Οι χώροι       Έργα ανακαίνισης

   Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στη Κοίμηση της Παναγίας. Έχει ρυθμό μονόκλιτης βασιλικής και διαστάσεις 8χ4,5 μέτρα. Υπάρχει επιπλέον και πρόναος (νάρθηκας) κλειστός με βάθος 2,10 μέτρα. Η είσοδος
γίνεται με αμφίπλευρη σκάλα, κάτω απ’ το πλατύσκαλο της οποίας βρίσκεται το αγίασμα. Ηστέγη είναι δίρριχτη κεραμοσκεπή και εσωτερικά η οροφή είναι ελαφρά θολωτή με την τεχνική του «μπαγδατί». Είναι
πιθανό η στέγη να καταστράφηκε και να ανακατασκευάστηκε και για το λόγο τούτο δεν έχει τοιχογραφίες σε αντίθεση με όλους τους τοίχους. Το δάπεδο είναι καλυμμένο από παλιές ασύμμετρες πλάκες, μερικές απ’ τις οποίες

έχουν ανάγλυφα σχήματα λαϊκής τέχνης.
   Ο φωτισμός του Ναού γίνεται από δυο πλευρικά παράθυρα. Στο Ιερό υπάρχει αγία Τράπεζα ενώ εξωτερικά διακρίνεται εντοιχισμένος τεράστιος ογκόλιθος, απόδειξη ότι ο Ναός είχε
στηθεί πάνω στους βράχους, οποίοι αποτέλεσαν και τμήμα του οικοδομήματος. Το ιερό χωρίζει απ’ τον κυρίως Ναό με ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εκτιμάται ότι είναι συναρμολογημένο από τμήματα τέμπλων άλλων ναών. Έχει δύο εισόδους, την Ωραία Πύλη και την βόρεια. Τμήματα του
(τα λυπηρά) έχουν μεταφερθεί στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρόπολης Μυτιλήνης.